ESPERANTA LITERATURO

de SIBAYAMA Zyun'iti
kaj de kolegoj


* Kio estas japaneskoj? --- glosoj kaj rilata literaturo ---

Miaj Originaloj

japaneskoj
* longutaoj
* senrjuoj
aliaj poeziformoj
* junaĝaj poemoj
* poemo pri Hiroŝimo
eseoj
* Esperantaj hajkoj japanigindaj
* recenzo pri Ordeno de verkistoj
de K. Piĉ
(en alia TTT-ejo)

Miaj Tradukoj

** = paralele kun la originalo
japaneskoj
* senrjuoj el "Salikobarelo"
aliaj poeziformoj
* poemoj de Hagiwara Sakutaroo
* poemoj de Maki Setuko
* poemoj de Miyazawa Kenzi
   (i.a. "Spite pluvon")

kantoj
**"Vintra tago" kun melodio
**"Vicas mevoj kiel maristar'" kun melodio
popolaĵoj
** el Japanaj Popolaj Diraĵoj

Originaloj de e-istoj


verkoj prilaborotaj!

Tradukoj de e-istoj

** = paralele kun la originalo
japaneskoj
** komparo de hajko-traduko
    pri "rano" de Basyoo"

** utaoj de Saigyoo pri sakuroj
aliaj poeziformoj
** poemoj de Miyazawa Kenzi,
    memtradukitaj esperanten

* proletara poemo "Mortigitoj por la homaro"
kantoj
* "La ora ruĝa ĉielo"
* "Birdo en Kaĝo" & "Sian Hejmon Foje Perdis Eta Alaŭdo"
trad. de Yagi Hideo

eseoj
* "Analektoj de Konfuceo", ĉapitro 1 + Famaj Eltiraĵoj

al la hejmo (柴山)    al la kapo