Sinprezento de SIBAYAMA Zyun'iti

(proksimuma prononco: Ŝibajama Ĝun-iĉi)
(foje skribita kiel: Ŝibajama Ĵun-iĉi)
柴山 純一

Dokumentita en marto, 2005, kaj reviziita en marto, 2006.

KURANTA STATO

ĝenerale

* hejme, kun edzino (sen idoj), kun 2 birdetoj.---La birdetoj forpasis, unu en 2005, la alia en 2006.
* profesie, komputilisto, i.a. pri bildoprocezo kaj geografia informo-sistemo.
* loĝas en Jokohamo, proksime al la stacidomo Oohuna en Kamakura. (La stacidomo situas je 35 gradoj 21 minutoj 13 sekundoj Norde, 139 gradoj 31 minutoj 52 sekundoj Oriente.)

kiel esperantisto

* fakdelegito de UEA pri komputilo en Yokohama(=Jokohamo), Japanio.
* gastiganto de "Pasporta Servo".
* membro de Jokohama Esperanto-Rondo (JER), Japana Esperanto-Instituto (JEI), Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG), Rondo Harmonia (RH).
* dumviva membro de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj dumviva patrono de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO).
* unu el la administrantoj de la retlisto "Esperantaj Ret-Amantoj Japanaj (ERAJ)".
* verkas esperantolingvan blogon Sibazyun de aŭg., 2005,
* verkas japanlingvan blogon pri esperanto de dec., 2005, nomebla je esperanta vortotrovejo
oktobro 2002, revenvoje
de la 89a Japana
Esperanto-Kongreso
en Hukusima.

BIOGRAFIETO

@ 1950 * Naskiĝis apud la urbo Sendai (Japanio) kiel la unua ido/filo de la familio.

@ 1961 * Loĝis en Otavo (Kanado) ĝis 1962, en familio (kun gepatroj kaj plijuna frato), sekvante la laboron de la patro.
@ 1962 * Eksciis pri Esperanto, vizitinte malfermon de universitata klubo de Universitato Tohoku en Sendai.
@ 1968 * Eklernis Esperanton, kiel studento en Universitato Tohoku (en Sendai).

@ 1972 * Finis la universitaton, kaj eklaboris kiel komputila inĝeniero en Amagasaki, loĝante en Nisinomiya (inter Oosaka kaj Koobe), poste en Oosaka.
          * Premiita je "Nova Talento" en la Belarta Konkurso de UEA per tradukita poemo el HAGIWARA Sakutaroo.
@ 1974 * Premiita en la Literatura Konkurso de la Japana Kongreso de Esperanto per originala poemo.
@ 1978 * Edziĝo, al Noriko. La unua eksterlanda vojaĝo utiliganta Esperanton, en la duopo, al Okcidenta Germanio.

@ 1980 * Akceptis la unuan gaston, francon, kiel gastiganto de Pasporta Servo.
@ 1981 * Ŝanĝis la laborlokon al Kamakura, kaj loĝas en Yokohama, poste en Kamakura mem, kaj denove en Yokohama(=Jokohamo).
@ 1983 * Konsiliano de Japana Esperanto-Instituto (JEI) por 1983-84 kaj 1987-88.
@ 1989 * Estrarano de JEI de tiam.

@ 1991 * Unu el la redaktantoj de Esperanto-Japana Vortaro, publikigota en 2006.
@ 1995 * Ŝanĝis laborlokon al Tokio ĝis 1999, de tiam denove en Kamakura. (La loĝejo ne ŝanĝita.)
@ 1999 * Prezidanto de la Estrarano de JEI de tiam.

@ 2003 * Unu fojon semajne lekcias pri datumbazo en Universitato Tamagawa (ĝis 2004).
@ 2005 * Prezidanto de Landa Kongresa Komitato de la 92a Universala Kongreso de Esperanto (2007) en Jokohamo.
@ 2006 * Eldoniĝis "Esperanto-Japana Vortaro" de JEI, kiun mi kunredaktis.

@ 2007 * Finis la 92an Universalan Kongreson de Esperanto (2007) en Jokohamo.
BIBLIOGRAFIO

Verkoj beletraj/eseaj, originale en Esperanto

* Poemo premiita, "En la parko de paco, Hiroŝimo, 1974", en "La Revuo Orienta" (1975-6).
* Eseo 'Senrujo' en "Japana Variacio" (1978).
* Eseo 'Impreso de Japanaj Poŝtmarkoj' en "Japana Esearo", n-ro 2 (1995).

Verkoj esperantigitaj el la japana

* Prozoj de ABE Kooboo, 'Bastono', 'Ruĝa kokono', en "L'omnibuso".
* Poemoj de HAGIWARA Sakutaroo, 'La putra konkulo' k.a. en "La Revuo Orienta" (1972-11).
* Poemoj de MIYOSI Tatuzi, 'El "Sondoŝipo"', en "La Revuo Orienta" (1974-2).
* Prozo de Vasilij EROŜENKO, 'Homoj-dioj sur Jupitero' en "Stranga Kato" (1983).
* Poemo de MIYAZAWA Kenzi, 'Spite pluvon' en "Ĝemelaj Steloj" (1984).
* Prozo de OOE Kenzaburoo (Nobel-Premiito), 'La lukso de la mortintoj' en "Japana Postmilita Antologio" (1988).

Verkoj japanigitaj el Esperanto

* L.L. ZAMENHOF, 'Pri la Deveno de Esperanto', kun komentario, en "La Harmonio".
* A. GRABOWSKI, 'La Tagiĝo', kanteble kun komentario, en "La Harmonio".
* Sandor SZATHMARI, 'Honorigo', en "Esuperanto no Sekai" (1977).

Verko japanlingva pri Esperanto, en ne-esperantista medio

* SIBAYAMA Zyun'iti, 'Esperanto no kotoba asobi' (=Vortoludoj en Esperanto), en "Gengo" (=lingvoj), 2003-02, p. 60-65.

al la hejmo     al la kapo